ဒေသနာ

 

 

ွေကြေးအကြောင်းဒေသနာ- ဆရာကြီး အမ်-ဗီတာ

ွေကြေးအကြောင်းဒေသနာ- ဆရာကြီး အမ်-ဗီတာ

 

တောက်ပခြင်းအကြောင်း . M. Peter

တောက်ပခြင်းအကြောင်း . M. Peter